Zásady ochrany osobních údajů

Obecné

Ochrana osobní sféry je pro nás velmi důležitá. Níže podrobněji informujeme o nakládání s Vašimi údaji. Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např při komunikaci emailem) může mít mezery v zabezpečení. Kompletní ochrana údajů proti neoprávněnému přístupu není možná.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje, které přímo přísluší fyzické osobě. Patří k nim například

  • křestní jméno a příjmení
  • emailová adresa
Stránka www.bookgoodlook.com nesbírá osobní údaje automaticky. Osobní údaje jsou sbírány pouze prostřednictvím přihlášení k odběru novinek anebo rezervace služby na www.bookgoodlook.com. Toto probíhá prostřednictvím nezávislého zadání údajů Uživatelem do příslušného online formuláře.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje Uživatele (včetně údajů souvisejících s rezervací) jsou zpracovány stránkou www.bookgoodlook.com v rezervačním procesu. Uživatel tímto dává svůj výslovný souhlas s tím, že osobní údaje zadané v rezervačním procesu budou zpracovány Platformou za účelem elektronického přenosu informací, reklamy a nabídek, stanovení jednání při rezervaci, jakož i za účelem zajištění spokojenosti zákazníka (prostřednictvím elektronických dotazníků a telefonického kontaktování). Uživatel souhlasí s uvedeným přenosem prostřednictvím elektronické pošty/emailu, příp. telefonického kontaktování. Souhlas s odběrem novinek může být kdykoliv bezplatně zrušen.

Odběr novinek

Pokud jste přihlášeni k odběru novinek, nabízíme Vám v každé zprávě možnost odhlásit se jedním kliknutím.

Práva třetích stran a práva uživatelů

Práva třetích stran

Platforma www.bookgoodlook.com může být v jednotlivých případech právně vázána zákonem poskytnout informace o údajích místním, státním, národní, nebo mezinárodním úřadům. Aby mohla Platforma chránit Uživatele a Partnerské firmy před nezákonnými činnostmi, vyhrazuje si stránka www.bookgoodlook.com právo zveřejnit informace třetím stranám. Toto platí také pro následující aspekty

  • Ověření podezřelých případů, pokud jde o nezákonné činnosti
  • Objasnění nezákonné činnosti
  • Zavedení ochranných opatření, aby se zabránilo nezákonným činnostem

Práva uživatele

Uživatel má bezplatné právo, pokud jde o osobní údaje. Uživatel může na tuto žádost o informace odpovědět emailem a předložením platného průkazu totožnosti na info(a)bookgoodlook.com. Alternativně je možné zaslat údaje dopisem: mRaP GmbH, 3250 Wieselburg, Pulvermühlweg 11.

Právo na opravu nebo vymazání

Každý uživatel má právo na opravu nebo vymazání osobních údajů. To se provádí zcela bezplatně prostřednictvím stránky www.bookgoodlook.com. Každý uživatel se může v této souvislosti bezplatně obrátit na adresu info(a)bookgoodlook.com.

Změna zásad ochrany osobních údajů

Platforma si vyhrazuje právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoliv bez udání důvodů. Uživatel souhlasí, že se bude o změnách zásad ochrany osobních údajů informovat prostřednictvím jím zadaného emailu. Uživatel změny přijímá, pokud se emailem nebo písemně do 2 týdnů po jejich příchodu neodvolá. Pokud Uživatel změny nepřijme, nebude moci nadále používat Platformu. Platforma bude při oznámení změny na lhůtu pro námitky zvlášť upozorňovat.


Stav zásad ochrany osobních údajů ke dni: 31. 7. 2014